SMK INDERA SHAHBANDAR
PAHANG

Penyerahan tugas TEY peringkat sekolah diserahkan kepada team ISEL.Pada tarikh 9 April 2018.