TERMA & SYARAT

  1. Program ini terbuka kepada semua jenis Sekolah Menengah Kebangsaan, Swasta dan Antarabangsa di Malaysia. Video cadangan perlu dimuat naik ke akaun Instagram ketua pasukan dan/atau akaun ahli pasukan dengan tanda pagar (#) 'mytoyotaecoyouth2019' dan 'toyotamalaysia' dalam kapsyen dan setelah dimuat naik, pautan video tersebut hendaklah diisi dalam ruangan yang disediakan pada laman web Toyota Eco Youth (TEY) (ecoyouth.toyota.com.my) untuk penyerahan.
  2. Video cadangan mestilah karya asal Kumpulan. Setiap sekolah dibenar untuk mengemukakan lebih daripada satu video cadangan. Had masa video adalah dari satu (1) hingga tiga (3) minit (tidak lebih daripada 3 minit) dalam format MP4 (sahaja). Resolusi video yang disyorkan adalah 1080 piksel berdefinisi tinggi dan ke atas, manakala resolusi minimum adalah 720 piksel berdefinisi tinggi. Dialog video cadangan sama ada dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
  3. Hanya DUA BELAS (12) video cadangan yang akan dipilih untuk pusingan seterusnya dengan had seramai empat (4) orang pelajar sahaja daripada setiap kumpulan yang boleh mewakili kumpulan masing-masing dalam program kem latihan dan program akhir Toyota Eco Youth 2019. Walau bagaimanapun, kami tidak menghadkan bilangan ahli pasukan setiap projek kerana kami memahami beberapa projek memerlukan lebih banyak ahli pasukan untuk dilaksanakan.
  4. Semua video yang diserahkan oleh setiap pasukan dan sekolah yang memenuhi Terma & Syarat serta kriteria yang disediakan akan menerima sijil elektronik. Hanya yang disenarai pendek akan menerima sijil peringkat kebangsaan. Mana-mana video penyertaan yang tidak mematuhi keperluan atau terma-terma yang lain, tidak akan menerima sijil.
  5. Video-video tidak boleh mengandungi sebarang kata-kata kesat atau/dan perlakuan tidak senonoh, unsur kebogelan, imej lucah atau tema seksual yang jelas, keganasan grafik, pernyataan fitnah atau fitnah bertulis atau bahan yang dianggap tidak sah. Video-video yang mengandungi apa-apa aspek dan/ atau yang melanggar mana-mana undang-undang tertakluk atau disifatkan oleh UMW Toyota Malaysia, mengikut budi bicara mutlaknya tidak sesuai akan disingkirkan. Video-video yang melanggar sebarang hak harta intelek atau hak lain juga akan disingkirkan mengikut budi bicara UMW Toyota Malaysia
  6. Setiap video adalah karya asal yang tidak ada sekatan, kontrak atau sebaliknya, yang akan menghalang penggunaannya oleh UMW Toyota Malaysia dan bahawa semua video adalah bebas daripada apa-apa dan semua lien, bebanan dan tuntutan pihak ketiga. Peserta mengakui, bersetuju dan memberi jaminan bahawa, kecuali seperti yang dibenarkan dalam perenggan 4 di atas, tiada apa-apa dalam video yang melanggar hak harta intelektual termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta atau tanda dagangan, atau melanggar hak privasi atau publisiti mana-mana orang dan semua keluaran yang diperlukan, lesen, dan kebenaran telah dijamin oleh Kumpulan.
  7. Video tersebut tidak mengandungi maklumat sulit, rahsia perdagangan, tanda dagangan atau bahan hak cipta milik mana-mana orang atau entiti selain daripada Kumpulan, kecuali dan melainkan jika Kumpulan telah memperoleh perjanjian lesen, pelepasan atau kebenaran yang sesuai (sila kemukakan bukti yang diperlukan).
  8. Kumpulan bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran, bakat dan pelepasan lokasi dan lesen yang diperlukan untuk bahan visual dan audio yang terkandung dalam penyerahan. Pasukan hanya dibenarkan menggunakan muzik asal yang dibuat untuk video atau muzik mereka yang berada dalam domain awam. Tiada muzik lain dibenarkan.
  9. Setiap Kumpulan, sebagai pencipta asal video akan mengekalkan pemilikan lengkap video tersebut. Pasukan mengesahkan bahawa mereka memegang semua hak (termasuk hak milik intelektual) dalam dan kepada animasi/ imej/ bahan dalam animasi dan/ atau urutan video yang dihantar. Setiap Kumpulan membenarkan UMW Toyota Malaysia secara berterusan, tidak eksklusif, di seluruh dunia, lesen bebas royalti ("Lesen") untuk menggunakan, mengeluarkan, menyunting, mengedar, menerbitkan, menyiarkan, strim, membuat karya terbitan dan sebaliknya mengeksploitasi dengan cara apa pun dan memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengeluarkan, menyunting, mengedar, menerbitkan, menyiarkan, mengalir, membuat karya turunan dan sebaliknya mengeksploitasi dalam apa jua cara video, termasuk tanpa had penyiaran video di ecoyouth.toyota.com.my dan/atau berkaitan dengan sebarang aktiviti yang dijalankan oleh UMW Toyota Malaysia dan/atau syarikat gabungannya
  10. Sebarang penyertaan yang tidak mematuhi kesemua syarat di atas atau mana-mana terma lain di sini akan disingkirkan.